เกี่ยวกับเรา

Responsive image

บริษัท ห้องปฏิบัติการไทย จำกัด

บริษัท ห้องปฏิบัติการไทย จำกัด เราเป็นบริษัทที่ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ ในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

บริการของเรา

ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

เช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

ซ่อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

ผลงานของเรา

  • ทั้งหมด
  • วิเคราะห์
  • ห้องปฎิบัติการ
  • ตรวจวัดค่า สิ่งแวดล้อม

thailab 1

thailab 1

thailab 2

thailab 2

thailab 3

thailab 3

thailab 4

thailab 4

thailab 5

thailab 5

ลูกค้าของเรา